Skip to content

Gtouch | GROOVY TECHNOLOGY CORP.

PCAP Touch Monitor
投射式电容触控萤幕
PCAP Touch Monitor
投射式电容触控萤幕

– 最值得信赖的投射式电容、最顺畅的触控体验 

单点触控

  15″~21.5″ 

工业用

最值得信赖的投射式电容、最顺畅的触控体验

单点触控

  15″~21.5″ 

工业用

产品特性

  • 工规液晶显示器
  • 投射式电容触控面板
  • 易于安装 Panel Mount/ VESA Mount
  • 表面玻璃结构,耐刮耐用

标准规格

型号尺寸规格规格书
GM-GTC-1218XU-BHUP12.1”(800 x 600) TFT LCD Display GM-GTC-1218XU-BHUP
GM-GTC-1508XU-BHUP15” (1024 x 768) TFT LCD Display GM-GTC-1508XU-BHUP
GM-GTC-1508XU-BHUP0115” (1024 x 768) TFT LCD Display GM-GTC-1508XU-BHUP01
GM-GTC-1708XU-BHUP17” (1280 x 1024) TFT LCD Display GM-GTC-1708XU-BHUP
GM-GTC-1908XU-BHUP19” (1280 x 1024) TFT LCD Display GM-GTC-1908XU-BHUP
GM-GTC-2158XU-BHUP21.5” (1920 x 1080) TFT LCD Display GM-GTC-2158XU-BHUP
GM-GTC-2388XU-BHUP23.8” (1920 x 1080) TFT LCD Display GM-GTC-2388XU-BHUP
GM-GTC-2708XU-BHUP27” (1920 x 1080) TFT LCD Display GM-GTC-2708XU-BHUP
GM-GTC-3208XU-BHUP32” (1920 x 1080) TFT LCD Display GM-GTC-3208XU-BHUP
GM-GTC-4308XU-BHUP43” (1920 x 1080) TFT LCD Display GM-GTC-4308XU-BHUP